Suomeksi Pä svenska

KONTAKTUPPGIFTER

Ideal Boat
Täktervägen 367
10120 Täkter
tel. +358 9 221 4536
[email protected]REPARATIONSVERKSAMHET

Aluminiumbåtverkstaden Ideal Boat erbjuder specialkunnande för reparation av båtskador. Vi reparerar så väl små bucklor som stora hål och de glasfiber- och målningsarbeten som behövs, utför vi antingen själva eller i samarbete med våra yrkeskunniga samarbetspartners

Vi samarbetar med båtbyggerierna Buster, Faster och Silver vilket försnabbar reparationsprojektet och vid behov kan vi rådfråga tillverkarnas experter för att garantera kvaliteten. Vi dokumenterar varje båtprojekt i en verkstadsdagbok och bifogar bilder av de skadorna till vårt elektroniska arkiv.

De skadade båtarna repareras enligt tillverkarens direktiv. Äldre båtar kan vi reparera genom att lappa och restaurera det skadade partiet. Slutresultatet är alltid snyggt, ändamålsenligt och gjort med stor noggrannhet utan att pruta på säkerheten. Vi reparerar också skadade propellrar samt draganordningar och fenor på aktersnurror.

Vår maskinpark består av alla nödvändiga maskiner för bearbetning av plåtar, plasma- och kantskärning, mangel, stans och svarv. Synergisk svetsning med Kemppis TIG- och MIG-svetsar garanterar starka fogar

VILKA ÄR VI?

Jan-Mikael Westerling
Smed - Verkstadschef

Jukka Uittamo
Smed - VD

Leif Forsberg
Smed - Chaufför

Anton Westerling
Smed